HETASTE WEBBLÖSNINGEN - KEYnet!

Kom till oss så släcker vi er informationstörst.

RESPONSIV HEMSIDA

Sidan är naturligtvis responsiv vilket betyder att man kan se den i olika typer av enheter. Det kan vara datorer, mobiltelefoner eller läsplattor. Hemsidan ändrar sig i utseende beroende på hur stor bildskärmsyta som besökaren har.

ÖVRIGA FUNKTIONER

I KEYnet har vi även:

  • Ärende och Servicesystem
  • E-handel
  • Hemsidor
  • Intranät
  • Kundunika lösningar

UTBILDNING

Vi genomför även utbildningar i Officepaket innehållande Outlook, Word, Excel och Powerpoint. Vi skräddarsyr utbildningarna efter era behovNYHETER


AKTIVITETER


Inga inlägg!
© KEYnet Sweden AB